Natuurgeneeskunde

/Natuurgeneeskunde
Natuurgeneeskunde 2018-06-23T10:32:50+00:00

Binnen de natuurgeneeskunde gaan we op zoek naar de oorzaak van de klachten en die gaan we behandelen. Dus niet alleen symptoombestrijding. Er wordt gekeken naar de mens als geheel, want “alles werkt in alles”.

De natuurgeneeskunde gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Ieder organisme bezit levenskracht of zelfgenezend vermogen.
Het menselijk organisme is een eenheid van lichamelijk, emotioneel en mentaal functioneren.
Ontstaan en ontwikkeling van ziekten hangen samen met factoren uit de omgeving van het menselijk organisme en met de mate van verstoring van het inwendig evenwicht.
Verstoringen van het functioneren gaan vaak samen met ophopingen van afvalstoffen in het lichaam.

Ziekten en klachten zijn een uiting van een disbalans in het organisme.

De behandeling is erop gericht om het organisme weer in balans te krijgen:

  1. Het systeem ontlasten van overtollige, schadelijke stoffen.
  2. Het systeem zo nodig ondersteunen met dieet, vitaminen, mineralen en de nodige leefregels.
  3. Het evenwicht herstellen door middel van therapie.

Alles is energie. Energie is de fundamentele basis van het leven. Zonder energie is er geen leven. Gezond zijn betekent energetisch in balans zijn. Bij een tekort aan energie verlopen de processen in het lichaam niet optimaal en kunnen er klachten ontstaan. Een energietekort kan ontstaan door blokkades, maar ook door een verstoorde energie aanmaak in de lichaamscellen.

Informatieoverdracht in het lichaam is nodig om alle processen goed te laten verlopen. Er kunnen allerlei klachten ontstaan als de prikkeloverdracht is verstoord, doordat informatie dan vanuit het lichaam niet goed naar de hersenen wordt doorgegeven. Door deze onjuiste of incomplete informatie geven de hersenen geen juiste stuurinformatie naar het lichaam. De aansturing van processen verloopt dan niet goed.

Drainage is de afvoer van afvalstoffen. Diverse processen reinigen constant ons lichaam. Het bloed vervoert de afvalstoffen naar de longen, de lever en de nieren. De nieren reinigen het bloed en zorgen ervoor dat deze afvalstoffen het lichaam via de natuurlijke weg weer verlaten. Als het uitscheiden van afvalstoffen onvoldoende plaatsvindt, stagneren er vele processen en ontstaan er klachten. Veel water drinken helpt het lichaam de afvalstoffen kwijt te raken.

Voeding staat aan de basis van onze gezondheid. Het is het fundament waarop onze gezondheid is gebouwd. Via goede voeding krijgt het lichaam voldoende bouw- en brandstoffen om optimaal te functioneren. Voedingsstoffen zijn koolhydraten, eiwitten en vetten, maar ook vitamines, mineralen en sporenelementen die het lichaam in een bepaalde verhouding via de voeding binnen moet krijgen.

Het is belangrijk dat lichaam en geest in balans zijn om zo ziekte te voorkomen. Dit werkt als een weegschaal. Een gezonde geest huist in een gezond lichaam en omgekeerd.